Velkommen til vår nye nettside!Vannavstenging, Aulivegen - Auli
På grunn av innkobling av den nye hovedvannledningen til Aulifeltet, har vannet vært avstengt
mandag 16 oktober.  Vannet er nå påsatt igjen. 
Vi beklager at det har gått lengre tid en det vi beregnet med koblingene utover det vi har varslet.

Det vil være en del luft og humus i vannet, da dette er en lang strekning som har vært uten vann.

Årnes Vannverk SA, 16. oktober 2017.  Oppdatert kl. 21.30

(16.10.2017)
Spyling av ledningsnettet høsten 2017
Årnes Vannverk skal gjennomføre spyling av hovedledningsnettet høsten 2017.

Se nærmere informasjon her:
Spyling av ledningsnett høsten 2017.pdf

Årnes Vannverk SA, 07.09.17
Daglig leder

(07.9.2017)
Opprettelse av e-faktura i nettbank.

For å få opprettet e-faktura for vannavgiften i nettbanken, må kundenummeret benyttes som referanse.

Kundenummeret står øverst på høyre side på papirfakturaen.

Enkelte av våre kunder opplever problemer med å få opprette e-faktura.
Vi jobber med å få løst dette problemet sammen med vår bankforbindelse.

Årnes Vannverk SA, 15.08.17

(20.1.2017)
Vannavgift per 1. juli 2017
Vannavgift gjeldende fra 1. juli 2017.
Gjelder per boenhet.

Les mer (22.2.2016)
Nye søknadsregler for bygg fra 1. juli 2015
Nye søknadsregler for bygg (garasjer) under 50 m2 og 4 meters høyde.

Slike bygg er ikke lengre søknadspliktig i henhold til nye forskrifter fra 1. juli 2015.

Dette medfører at tiltakshaver/byggherre har alt ansvar for at byggeprosjektet er i samsvar med relevante regler, bl.a.:
    - Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann/avløpsledninger, strømkabler, telekabler, 
      fiberkabler og kabel for kabel-tv.

Årnes Vannverk SA minner sine kunder/eiere om at byggeavstand til hovedvannledninger for vann er 4 meter.

Tiltakshaver som er eier av eiendom innenfor Årnes Vannverks forsyningsområde har således plikt til å undersøke om et eventuelt byggeprosjekt på eiendommen kan komme i konflikt med ovennevnte krav til avstand mellom hovedvannledning og bygg. 

Årnes, 13. juli 2015
Jan R. Aas
Driftssjef 


(13.7.2015)
Nyttige tips om hagevanning og vannforbruk.
Her kan du lese om nyttige tips om hagevanning og hvordan du kan spare på vannet.

http://www.norskvann.no/images/torilh/toril_pdf/Rd_om_vannsparing.pdf

http://www.norskvann.no/images/torilh/toril_pdf/Rd_om_hagevanning.pdf

(04.7.2014)
Årnes Vannverk åpningstider fra:


Kl 07.30– kl 15.00


(29.10.2012)
ORIENTERING OM SMS-VARSLING TIL ÅRNES VANNVERKS ABONNENTER

ABONNENTER SOM IKKE HAR MOTTATT MELDING BES OM Å LESE VÅR ORIENTERING OM SMS-VARSLINGEN.(SPESIELT DE TO SISTE AVSNITT).

VI HAR SOM MÅL Å NÅ ALLE VÅRE ABONNENTER MED VIKTIGE MELDINGER OG HÅPER AT DEN «LINKEDE» ORIENTERING,  SÅ LANGT DET ER TEKNISK MULIG, VIL FORBEDRE SYSTEMET.


Les mer (08.8.2012)
MISFARGET ELLER BRUNT VANN I KRANEN?

Les mer (01.8.2011)
Skal du installere oppvaskmaskin?

Les mer (01.8.2011)
Vannverket kan kontaktes på faste telefonnummer.
Sentralbord:                        63 90 90 80                                                   e-post: post@aarnesvann.no
                                   
Driftsjef Aas:                       63 90 90 81   (mob: 97113990)                     e-post: jan.roger.aas@aarnesvann.no
Formann Hageberg:          63 90 90 84                                                   e-post: ingar.hageberg@aarnesvann.no

Døgnvakt/Vakt-telefon:       63 90 90 80

(28.3.2011)Årnes Vannverk SA

Årnes Vannverk er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et andelslag. Det betyr at når du søker og får innlagt vann, er du automatisk medeier ut fra hvor mange andeler du har.Bruk vann med vett!
Årnes Vannverk SA  -  Dragsjøvegen 256, Postboks 138, 2151 Årnes
Tlf. + 47 63 90 90 80  -  Fax: +47 63 90 90 88  -  Mobil +47 971 13 990  -  E-post: post(att)aarnesvann.noNettløsning og design er levert av Kréatif AS