ORIENTERING OM SMS-VARSLING TIL ÅRNES VANNVERKS ABONNENTER

ABONNENTER SOM IKKE HAR MOTTATT MELDING BES OM Å LESE VÅR ORIENTERING OM SMS-VARSLINGEN.(SPESIELT DE TO SISTE AVSNITT).

VI HAR SOM MÅL Å NÅ ALLE VÅRE ABONNENTER MED VIKTIGE MELDINGER OG HÅPER AT DEN «LINKEDE» ORIENTERING,  SÅ LANGT DET ER TEKNISK MULIG, VIL FORBEDRE SYSTEMET.


Oppdatert: (08.8.2012)

SMS-VARSLING TIL ÅRNES VANNVERKS ABONNENTER

Vannverket har inngått avtale med UMS ( Unified Messaging Systems AS) om SMS-varsling.

Systemet gir også mulighet for utsendelse av talemelding til fast-telefon.

Meldingstjenesten skal benyttes ved uregelmessigheter i vannforsyningen i forhold til trykk, mengde, kvalitet og i administrative rutiner.

Tjenesten fungerer slik at alle registrerte telefonnumre innenfor et avgrenset område får SMS eller talemelding. Det aktuelle områdets størrelse/lokalisering blir avgrenset av vannverket.

Avgrensningen kan være vanskelig å få helt nøyaktig slik at enkelte kan motta en melding som ikke berører dem.

Systemet er også slik at det sender ut SMS til alle registrerte telefonnumre i et aktuelt område. Dette medfører f.eks at alle familiemedlemmer med mobiltelefon får melding.

Mobiltelefoner tilhørende abonnenter innenfor vannverkets forsyningsområde som er registrert på firma utenfor området eller har begrensninger for mottak av visse typer meldinger/hemmelig nummer, vil ikke motta melding.

Fordelen ved varslingssystemet er at det alltid er oppdatert og således sparer både kunder og vannverkets administrasjon for arbeidet med innrapportering av nye mobilnumre og registrering av disse.

Totalt sett har vannverket vurdert systemet å være av så stor verdi at vi håper at våre abonnenter/andelseiere viser forståelse for de ulemper systemet måtte ha.

Sommerens beklagelige KID-problemer medførte selvsagt en «telefonstorm», men relativt få av våre 5000 kunder har bemerket de nevnte svakheter ved SMS-varslingen.

Ved ledningsbrudd kan det være en fordel at flere i samme husstand blir varslet dersom vannet blir borte.

Til orientering kan nevnes at flere kommuner benytter det samme SMS-systemet for varsling av sine abonnenter.

For de av Årnes Vannverks abonnenter som har mobiltelefon registrert utenfor vannverkets forsyningsområde eller har begrensninger i sitt abonnement, og anser det svært viktig å bli varslet på denne telefon, så må dette registreres manuelt. Oppdatering/endring må da besørges av abonnenten, ved å gå inn på: http://cdm.ums.no

Vannverket ber også om at abonnenter som har mobiltelefoner registrert innenfor vannverkets forsyningsområde og som ikke har mottatt SMS om å gå inn på: http://cdm.ums.no , for å registrere det nummer de ønsker å nås på.

ÅRNES VANNVERK, AUGUST 2012Skriv ut artikkelen

Årnes Vannverk SA

Årnes Vannverk er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et andelslag. Det betyr at når du søker og får innlagt vann, er du automatisk medeier ut fra hvor mange andeler du har.Bruk vann med vett!
Årnes Vannverk SA  -  Dragsjøvegen 256, Postboks 138, 2151 Årnes
Tlf. + 47 63 90 90 80  -  Fax: +47 63 90 90 88  -  Mobil +47 971 13 990  -  E-post: post(att)aarnesvann.noNettløsning og design er levert av Kréatif AS