Vannavstenging, Aulivegen - Auli
På grunn av innkobling av den nye hovedvannledningen til Aulifeltet, har vannet vært avstengt
mandag 16 oktober.  Vannet er nå påsatt igjen. 
Vi beklager at det har gått lengre tid en det vi beregnet med koblingene utover det vi har varslet.

Det vil være en del luft og humus i vannet, da dette er en lang strekning som har vært uten vann.

Årnes Vannverk SA, 16. oktober 2017.  Oppdatert kl. 21.30

(16.10.2017)
Kokevarsel opphevet på Auli
Til våre abonnenter.

Det ble ikke funnet bakterier i vannprøven som ble tatt på Auli etter det store ledningsbruddet mellom Betel og Auli.  Derfor oppheves kokevarselet for Aulifeltet og nærliggende område.

Vi takker våre abonnenter for utvist tålmodighet og forståelse.

Årnes Vannverk SA, 20. september 2017.

(20.9.2017)
Ny vannlekkasje ved Auli. Reparert.

Vannlekkasjen som oppstod på nytt mellom Betel og Auli er nå reparert og vanntrykket er satt på igjen.

Vi opprettholder for sikkerhet skyld kokepåbudet inntil vi får svar fra laboratoriet i morgen. 

Det sendes SMS melding om dette.

Luft og urenheter i vannet må påregnes når vannet nå er påsatt.

Årnes Vannverk SA, 19.09.17  Oppdatert kl. 21.00

 

 


(19.9.2017)
Kokevarsel fra Betel og Aulifeltet
Etter den store vannlekkasjen mellom Betel og Aulifeltet, ber vi for sikkerhets skyld våre abonnenter om å koke vannet som skal drikkes og brukes til matlaging inntil nytt varsel sendes ut.  

Lekkasjen var såpass stor at fare for innsug i ledningen kunne være til stedet. Derfor går vi ut med dette varselet.

Det tas nå prøver av vannet som blir analysert.

Årnes Vannverk SA 19. september 2017

(19.9.2017)
Vannlekkasje mellom Betel og Auli.
Det har oppstått en vannlekkasje mellom Betel og Auli i forbindelse med byggingen av gang- sykkelvegen.
Lekkasjen er stor og vil berøre store deler av Aulifeltet. Vi starter reperasjonen så fort som mulig men det må påregnes at dette kan ta noe tid, da dette er en stor lekkasje. 

Lekkasjepunktet er nå funnet. Vannmengden som har oppstått rundt bruddstedet blir pumpet vekk. Det må påregnes at vannet blir borte utover natten. For å sikre at vannet er trygt å bruke etter et stort brudd, blir vannet kloret. Derfor kan klorsmak og lukt forekomme.

Luft og urenheter må påregnes når vannet blir påsatt igjen.

Årnes Vannverk SA, 18. september 2017. Oppdatert kl. 21.30(18.9.2017)
Spyling av ledningsnettet høsten 2017
Årnes Vannverk skal gjennomføre spyling av hovedledningsnettet høsten 2017.

Se nærmere informasjon her:
Spyling av ledningsnett høsten 2017.pdf

Årnes Vannverk SA, 07.09.17
Daglig leder

(07.9.2017)
Misfarget vann på Neskollen.

 

Beboere på Neskollen vil nå kunne oppleve misfarget vann. Dette skyldes et for stort uttak av vann i forbindelse med utbyggingen av det nye byggefeltet B4. I og med at Vannverket ikke har blitt informert om dette på forhånd har vi beklageligvis ikke fått gitt våre abonnenter varsel i forkant. Vi vil forsøke å gjennomføre en uttapping av dette i kveld, slik at det raskest mulig kommer tilbake til det normale igjen.


Årnes Vannverk SA, 22.08.2017


Les mer (22.8.2017)
Årsmøte 2017
Årsmøte i Årnes Vannverk SA avholdes på Runni Gaard onsdag 26. april 2017, kl. 19.00.

Pga. feil, får vi dessverre ikke lastet opp årsmeldingen på vår hjemmeside foreløpig.

Årsmeldingen kan hentes på vårt kontor ved Dragsjøen.

(06.4.2017)
Hvamsvegen
På grunn av lekkasje på vår hovedledning langs Hvamsvegen, må vi stenge av hovedledningen mellom Korsmokrysset og Rotnes pumpestasjon (ved møbelforretningen).
Oppstart ca. Kl. 09.00. Det vil ta ca. 2-3 timer før det er normalt trykk i ledningen igjen.
I etterkant vil det kunne bli noe misfarget vann. Se under ''Nyttig informasjon'' og ''Misfarget vann i kranene'' 

Årnes vannverk S/A
29/3-2017

(29.3.2017)
Misfarget vann på Årnes
På grunn av plutselig høyt vannforbruk i Årnesområdet, har deler av Årnes sentrum fått misfarget vann i springen nå i ettermiddag.
Vi beklager dette overfor våre abonnenter, og håper at dette er kortvarig. 

Se forøvrig nederst på side om misfarget vann.

Årnes Vannverk SA, 28. mars 2017

(28.3.2017)
Lekkasje Harestigen Årnes
På grunn av lekkasje på vannledningen i Harestigen, er det ikke trykk på vannledningen før vi har klart å lokalisere og reparere vannlekkasjen. Dette vil ta litt tid, da det er både kabler og fjernvarmerør i området. Men vi skal prøve å få utbedret lekkasjen i løpet av kvelden. Det vil i etterkant kunne bli noe farge og urenheter i vannet. (se artikkel ''Misfarget vann i kranene'' under nyttig info på vår hjemmeside)
(04.2.2017)

Årnes Vannverk SA

Årnes Vannverk er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et andelslag. Det betyr at når du søker og får innlagt vann, er du automatisk medeier ut fra hvor mange andeler du har.Bruk vann med vett!
Årnes Vannverk SA  -  Dragsjøvegen 256, Postboks 138, 2151 Årnes
Tlf. + 47 63 90 90 80  -  Fax: +47 63 90 90 88  -  Mobil +47 971 13 990  -  E-post: post(att)aarnesvann.noNettløsning og design er levert av Kréatif AS