Spyling av hovedledningsnettet til Årnes Vannverk SA

Vannverket skal gjennomføre en planlagt spyling av hovedledningsnettet i uke 42 – 48. 

Spylingen vil foregå om natten fra kl. 23.00 til 06.00 med start

mandag 14. oktober 2019 kl. 23.00. 

I spyleperioden kan vannets kvalitet være redusert pga. innhold av humus og partikler i vannet, i tillegg til varierende trykk. Luft vil også kunne forekomme. 

Abonnentene anmodes om å ikke bruke vann i tidsrommet spylingen foregår. Dette for å få minst mulig urenheter ut i stikkledningene. 

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndighet og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelte abonnement viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre i perioden spylingen pågår.  

Ved behov for å gi ytterlig informasjon vil vannverket holde informasjonen på www.aarnesvann.no oppdatert.

Vannavstengning ved Østamoen.

Årnes Vannverk skal utføre arbeide med vannledningen ved Berget, Skreksrudvegen.  Vannet blir derfor avstengt tirsdag 17. september 2019 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00.  Når vannet blir påsatt igjen, må det påregnes luft og misfarget vann i ettertid. 

Det er sendt ut sms varsel til de abonnenter som blir berørt av vannavstengningen.  Har du ikke mottatt varsel, gå inn på denne linken og register mobilnummeret ditt her: https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx

Lekkasje ved Rotnes

Det er meldt om en lekkasje mellom Rotnes og Korsmokrysset. Vi jobber for å avgrense området med dårlig trykk, og vil sende ut melding til de som vil bli berørt frem til at lekkasjen er reparert. Denne saken vil bli oppdatert så snart vi har noe mer å melde. Det må påregnes luft og misfarget vann i forbindelse med lekkasjen.

På grunn av et komplisert brudd på vannledningen, vil det ta noe lengre tid å reparere vannlekkasjen en det vi hadde håpet på.  Vannverket håper at vi kan sette på vannet igjen ved 14 - 15 tiden.

Lekkasjen er nå reparert, og vannverket setter nå på vannet igjen.  På grunn av en lang hovedledning, vil det være en del luft og misfarget vann i ledningen.  Se tips under Nyttig å vite om hva som bør gjøres når man får luft og misfarget vann.

Oppdatert 14.00