Feil på PLS-styring ved Auli Høydebasseng

Det er oppstått en feil ved Auli Høydebasseng som resulterer i periodevis varierende, eller bortfall av trykk i øvre del av Aulifeltet. Dette vil også medføre at det kan bli farge på vannet i området.

Vakt er på vei for å vurdere tiltak. Saken oppdateres fortløpende.

_______________________________________

Kl: 19:15: Styringssystemet skal nå være oppe å gå igjen, og trykket tilbake til normalt. Om det oppleves farge på vannet i etterkant, se hva du bør gjøre under menypunktet “Nyttig å vite” på hjemmesidene våre.

Manglende trykk og misfarget vann på Neskollen (20.06.19, kl. 04:15)

Vi opplever ustabilitet i styringssystemet for Neskollen høydebasseng for andre natt på rad. Vi er på saken. Under retting vil vi kunne måtte ta trykket i korte perioder for å få resatt stasjonen. Etter retting vil det kunne forekomme luft og misfarget vann i kranene hos abonnenter øverst på Neskollen. De som opplever dette bes om å skru opp vannkraner, og la vannet renne til det blir blankt igjen.  

Vi beklager situasjonen, og jobber sammen med leverandøren av styringssystemet for å finne den bakenforliggende feilen.

___________________________________________

20.06.19 - kl: 06:00

Stasjonen er nå oppe og går, men er fortsatt noe ustabil. PLS vil bli byttet i løpet av dagen. Ved opplevd feil på trykket i Neskollen bes dere kontakte oss snarest på 63909080, iom. at alarmsystemet vårt ikke er helt stabilt før vi har fått skiftet PLS.

Brunt vann i området ved Flakstad

Det meldes om brunt vann ved Flakstad. Kombinasjonen med vedlikeholdsarbeid på nettet før helgen, og økt forbruk på grunn av fint vær i dag gir forbigående brunt vann i området. Regner med at det er tilbake til normalen i løpet av kvelden.

For å raskere få en bedring, sett på litt tapping på første kran etter inntaket i huset og la det renne i 15 - 20 minutter. Bruk varmtvannet så lite som mulig, for å unngå å få fargen inn i varmtvannsbeholderen.