Fortsatt vanningsrestriksjoner.

Vi minner om at hagevanning og annen unødig vannbruk må begrenses, da det enda ikke har kommet betydelige mengder nedbør. Varmt vær uten nedbør medfører et veldig høyt vannforbruk, og det tas mer vann ut fra vannkildene våre enn det kommer inn. Vanning med åpen slange eller spreder er derfor fortsatt ikke tillatt. Vanningsrestriksjonen opprettholdes på ubestemt tid.

Spyling av ledningsnett på Aulifeltet i uke 25

I sammenheng med etablering av nye vannledninger i deler av Tandbergvegen og Granvegen, vil det i tiden fremover bli behov for flere vannavslag på det berørte nettet.

For å minimere problemene med farge og urenheter ved kommende vannavslag, vil Vannverket nå gjennomføre en ekstra spyling av hovednettet på hele Aulifeltet. Spylingen gjennomføres i uke 25, i tidsrommet mellom kl. 23:00 og kl. 05:00.

Det er viktig at alle berørte abonnenter ikke bruker vann i dette tidsrommet. Dette for å hindre tette rør og kraner i eget anlegg. Luft og humus vil forekomme i vannet den uken dette pågår.

Varsel vil også bli sendt til de berørte via SMS. Om du bor på Aulifeltet og ikke har mottatt SMS - se info hvordan du registrerer nummeret ditt for SMS-varsling fra oss under menyen "Nyttig å vite".


Vanningsrestriksjoner for Årnes Vannverk SA

Vi nyter i disse dager et nydelig sommervær. En bedre start på sommeren skal vi lete lenge etter 😊

Bakdelen med et slikt rekordvær er at vi bruker vann som aldri før. For å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, og nok vanntrykk til oss alle, innføres det herved vanningsrestriksjoner for alle våre eiere/ abonnenter fra og med 23. mai 2018.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster og prydbusker gis det tillatelse til å vanne manuelt med slange påsatt spylemunnstykke. Gressplener tåler normalt tørke, og vannverkene kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanning med spreder eller åpen slange er derfor ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med åpen slange. Fylling med spylemunnstykke vil ta noe lengre tid, men sikrer samtidig at alle naboer beholder et godt vanntrykk.

Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 63909080 eller post@aarnesvann.no

Vannlekkasje - Skreksrudvegen

Det er oppdaget en vannlekkasje ved Skreksrudvegen. For å kunne reparere denne er vannet stengt av i området langs Skreksrudvegen fra krysset Østamovegen og ned til Auli Mølle. De som er direkte berørt har fått SMS-varsling fra oss med informasjon om stenging.

Lekkasjen er nå tettet, og vannet er tibake for de som ble berørt. Luft og brun farge kan forekomme i etterkant.