Endring i vanningsrestriksjoner

Nivået i Dragsjøen er fortsatt godt under normalen, men den siste tids væromslag gjør oss noe mer optimistiske vedrørende drikkevannssituasjonen i Årnes Vannverk sitt leveranseområde. For at hus og bileiere skal ha mulighet til å gjøre nødvendig vedlikehold før vinteren setter inn, gis det fra i dag tillatelse til å benytte slange påsatt spylemunnstykke. Dette inkluderer bruk av høytrykkspyler.

Bruk av spreder eller åpen slange for vanning av plen er fortsatt ikke tillatt.

Selv om det nå lempes noe på tidligere gitte forbud, ønsker vi å presisere at det fortsatt er viktig at alle tenker gjennom sitt vannforbruk, og reduserer dette så godt det lar seg gjøre. Se tips om vannsparing gitt i tidligere nyheter.

Denne infoen gjelder frem til ny info kommer.