Vanningsrestriksjoner for Årnes Vannverk SA

Vi nyter i disse dager et nydelig sommervær. En bedre start på sommeren skal vi lete lenge etter 😊

Bakdelen med et slikt rekordvær er at vi bruker vann som aldri før. For å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, og nok vanntrykk til oss alle, innføres det herved vanningsrestriksjoner for alle våre eiere/ abonnenter fra og med 23. mai 2018.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster og prydbusker gis det tillatelse til å vanne manuelt med slange påsatt spylemunnstykke. Gressplener tåler normalt tørke, og vannverkene kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanning med spreder eller åpen slange er derfor ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med åpen slange. Fylling med spylemunnstykke vil ta noe lengre tid, men sikrer samtidig at alle naboer beholder et godt vanntrykk.

Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 63909080 eller post@aarnesvann.no

Vannlekkasje - Skreksrudvegen

Det er oppdaget en vannlekkasje ved Skreksrudvegen. For å kunne reparere denne er vannet stengt av i området langs Skreksrudvegen fra krysset Østamovegen og ned til Auli Mølle. De som er direkte berørt har fått SMS-varsling fra oss med informasjon om stenging.

Lekkasjen er nå tettet, og vannet er tibake for de som ble berørt. Luft og brun farge kan forekomme i etterkant. 

Vårrengjøring av gatene i Årnes

På grunn av rengjøring og spyling av gatene i Årnes, kan abonnenter i Årnes område oppleve noe brunt vann (humus) i kranene.  Dette skyldes at vanntankene som blir benyttet til rengjøring av gatene, fylles opp med vann fra Årnes Vannverks sitt ledningsnett.  Når større mengder vann tappes, kan dette føre til endringer i vannstrømmen som igjen kan gi noe brunt vann.

Vannet er likevel trygt å bruke som drikkevann, selv om vannet kan ha noe brunfarge.