Godt forberedt til ny sommer

2018-sommeren var spesiell. Vi opplevde en tørke vi ikke har sett tidligere i våre trakter, og det var mye usikkerhet rundt om vi hadde tilstrekkelig med vann. Nå er vi på vei inn i neste sommer, og kan se tilbake på 2018-sommeren med litt roligere puls. Vi hadde en lavere vannstand i Dragsjøen enn det som noen gang var målt, men vi var fortsatt godt over laveste regulerte vannstand.

Mange har i media vært ute og sagt at vi tåler én slik sommer, men hva om vi får to på rad?

Dragsjøen er nå tilbake i overløp, og vi har godt med tilsig fra nedslagsfeltet rundt. Det gjør at vi faktiske er klare for en ny 2018-sommer når som helt. Så selv om mye av vannbransjen kjente på panikken i fjor, kan vi heller justere oss til at 2018-sommeren var svært lærerik  for vannbransjen, og en vekker for hele det norske folk - fra Storting til hageeier. Vann er en sårbar ressurs som vi alle er helt avhengige av. Den må forvaltes med omhu, og ikke noe vi til en hver tid kan ta for gitt. Men selv om det betyr at vannverkene i perioder må regulere vannforbruket strengere enn normalt, så har vi likevel en veldig robust vannproduksjon i Norge vi skal være stolte av.  Årnes Vannverk ønsker herved nye varme somre velkomne, og vi skal gjøre vårt ytterste for alltid å sikre en god og trygg vannproduksjon for våre eiere/abonnenter. 

DJI_0118.jpg

Vannlekkasje på Hagenfeltet

Lekkasjen er nå reparert og vannet påsatt igjen.  Veien forblir sperret et par dager til grunnen har fått tørket mere opp.  Rønningen kommer tilbake og gjør veien kjørbar igjen.  Asfaltering blir foretatt på forsommeren.

Oppdatert kl. 14.30 - 18. mars 2019


Det er påvist en mindre vannlekkasje inne på Hagenfeltet. Denne er nå under reparasjon. Vi antar at vi har vanntrykket tilbake innen kl. 12. Beklageligvis er det ikke blitt sendt ut varsel til de berørte som mister vannet under reparasjonen.

Det kan forekomme noe luft og urenheter i vannet når det er tilbake. Anbefaler å la det stå å renne noen minutter i den kranen som er nærmest vanninntaket på huset.


Vannlekkasje - Skreksrudvegen

Det er oppdaget en vannlekkasje ved Skreksrudvegen. For å kunne reparere denne er vannet stengt av i området langs Skreksrudvegen fra krysset Østamovegen og ned til Auli Mølle. De som er direkte berørt har fått SMS-varsling fra oss med informasjon om stenging.

Lekkasjen er nå tettet, og vannet er tibake for de som ble berørt. Luft og brun farge kan forekomme i etterkant. 

Vårrengjøring av gatene i Årnes

På grunn av rengjøring og spyling av gatene i Årnes, kan abonnenter i Årnes område oppleve noe brunt vann (humus) i kranene.  Dette skyldes at vanntankene som blir benyttet til rengjøring av gatene, fylles opp med vann fra Årnes Vannverks sitt ledningsnett.  Når større mengder vann tappes, kan dette føre til endringer i vannstrømmen som igjen kan gi noe brunt vann.

Vannet er likevel trygt å bruke som drikkevann, selv om vannet kan ha noe brunfarge.