Vårrengjøring av gatene i Årnes

På grunn av rengjøring og spyling av gatene i Årnes, kan abonnenter i Årnes område oppleve noe brunt vann (humus) i kranene.  Dette skyldes at vanntankene som blir benyttet til rengjøring av gatene, fylles opp med vann fra Årnes Vannverks sitt ledningsnett.  Når større mengder vann tappes, kan dette føre til endringer i vannstrømmen som igjen kan gi noe brunt vann.

Vannet er likevel trygt å bruke som drikkevann, selv om vannet kan ha noe brunfarge.