Vannlekkasje - Skreksrudvegen

Det er oppdaget en vannlekkasje ved Skreksrudvegen. For å kunne reparere denne er vannet stengt av i området langs Skreksrudvegen fra krysset Østamovegen og ned til Auli Mølle. De som er direkte berørt har fått SMS-varsling fra oss med informasjon om stenging.

Lekkasjen er nå tettet, og vannet er tibake for de som ble berørt. Luft og brun farge kan forekomme i etterkant.