Spyling av ledningsnett på Aulifeltet i uke 25

I sammenheng med etablering av nye vannledninger i deler av Tandbergvegen og Granvegen, vil det i tiden fremover bli behov for flere vannavslag på det berørte nettet.

For å minimere problemene med farge og urenheter ved kommende vannavslag, vil Vannverket nå gjennomføre en ekstra spyling av hovednettet på hele Aulifeltet. Spylingen gjennomføres i uke 25, i tidsrommet mellom kl. 23:00 og kl. 05:00.

Det er viktig at alle berørte abonnenter ikke bruker vann i dette tidsrommet. Dette for å hindre tette rør og kraner i eget anlegg. Luft og humus vil forekomme i vannet den uken dette pågår.

Varsel vil også bli sendt til de berørte via SMS. Om du bor på Aulifeltet og ikke har mottatt SMS - se info hvordan du registrerer nummeret ditt for SMS-varsling fra oss under menyen "Nyttig å vite".