Fortsatt vanningsrestriksjoner.

Vi minner om at hagevanning og annen unødig vannbruk må begrenses, da det enda ikke har kommet betydelige mengder nedbør. Varmt vær uten nedbør medfører et veldig høyt vannforbruk, og det tas mer vann ut fra vannkildene våre enn det kommer inn. Vanning med åpen slange eller spreder er derfor fortsatt ikke tillatt. Vanningsrestriksjonen opprettholdes på ubestemt tid.