Innskjerping av vanningsrestriksjoner

 

  • Vanningsrestriksjonene innskjerpes nå i samarbeid med kommunen, slik at vi får en enhetlig måte å kommunisere på. Vi forbereder oss samtidig på at vi i fremtiden må kunne tilby reservevann til vannverk som evt. har større utfordringer enn oss.

Situasjonen

Den situasjonen vi er inne i nå er ikke bare en lokal utfordring, men en regional utfordring. Det ser vi på hvor tett vi nå blir fulgt opp på status fra blant annet Mattilsynet og lokal beredskapsmyndighet. Det er nå ikke bare snakk om hvordan det går for Årnes Vannverk lokalt, men vi må se hele regionen som en helhet. Da må alle vannverk forberede seg på at de som evt. har noe vann å dele med andre vil kunne bli pålagt dette i en kommende situasjon. I den situasjonen så vil alle liter spart være en god ting, og kanskje være det som skal til for at regionen kommer seg samlet gjennom denne situasjonen uten at det blir for kritisk enkelte steder.

Vannverkenes overordnede oppgave er å sikre at vi har rent drikkevann til matlaging og hygiene. Nå er situasjonen så alvorlig at det kreves at alle bidrar. Det vil si at det ikke lengre er snakk om at det er felleskapets ansvar å sikre at din grønne plen eller hekk overlever, eller at du har ren bil til helgen, eller at du som utbygger «må» legge ferdigplen som må vannes. Her må dere i en periode fremover finne andre løsninger enn å bruke rent drikkevann til slikt.

Hva gjør Årnes Vannverk?

Ut i fra denne situasjonen, og de krav som stilles til oss som vannverk legger vi oss nå på samme linje som Nes kommunale Vannverk. Dvs. at det heretter er totalforbud mot all bruk av hageslange. Dette inkluderer også svetteslanger. Varsel om dette vil bli sendt ut via SMS i løpet i av dagen.

Alle tidligere gitte dispensasjoner trekkes herved tilbake. Om du tidligere har fått dispangs til begrenset vanning fra oss, gjelder nå denne ikke mer.

Mange naboer har etterlyst at vi er mer aktive ute og følger med på hva som skjer av «tyv-vanning» på kveldstid. Dette vil vi etterkomme. Håper nå alle forstår alvoret i situasjonen, og at vi heretter på våre runder ikke finner noen som ikke etterlever vanningsforbudet.

Hva er lov og hva er ikke lov:

  • Ingen aktiviteter som omfatter det å bruke hageslange er tillatt. Dette omfatter også det å fylle bassenger med slange, og all bruk av trykkspyler.

  • Alle hageslanger, inkl. svetteslanger, skal til enhver tid være frakoblet utekran/tappepunkt.

  • Vanning med kanne er tillatt.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil ny beskjed gis.