Vi er avhengige av å opprettholde vannsparing – dugnaden fortsetter!

Årnes vannverk vil sammen med Nes kommune rette en stor takk til alle dere som i sommer har bidratt med vannbesparende tiltak, og på denne måten bidratt til at vi fremdeles har tilgang på drikkevann og vann til nødvendige formål.  På tross av varmen og tørken som har vært, har vannforbruket i år vært lavere enn på mange år. 

Dessverre er det slik at det fortsatt er lite vann og det vil trolig ikke endre seg i løpet av  inneværende år.  Selv om den tørre perioden er på hell vil det kreve mye nedbør over lang tid for å fylle opp kildene igjen.  I tillegg er det slik at så fort frosten kommer, vil tilsiget til vannkildene være så og si null, og oppfyllingen vil være minimal.

Vi må fortsatt spare på vannet og vi er avhengig av at du blir med på dugnaden.

I sommer har det vært svært varmt, og vi har tilbragt mye tid ute, noe som også har gjenspeilet vannforbruket vårt.  Nå står imidlertid høsten og vinteren foran oss og vi flytter inn igjen, men vi håper du fortsatt blir med på dugnaden. 

Vannsparing innendørs vil være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket i kommunen.

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte også lavere strømforbruk, noe som igjen gir mindre utgifter til deg:

  • Skru av vannet når du pusser tennene
  • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
  • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
  • Reparer vannlekkasjer. Her kan det være mye vann å spare! Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette indikere en lekkasje. Husk at en vannlekkasje i husholdningen fremkommer ikke alltid som en dam av vann på gulvet. Det kan like gjerne være en kran eller et toalett som står og drypper. Har toalettet en rennende cisterne, kan det gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året.
  • Om du har vannmåler, ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
  • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med en rørlegger som kan gjennomføre lekkasjesøking
  • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
  • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
  • Om du vurderer nytt toalett, installer et som er vannsparende.