Spyling av hovedledningsnettet til Årnes Vannverk SA

Vannverket skal gjennomføre en planlagt spyling av hovedledningsnettet i uke 42 – 48. 

Spylingen vil foregå om natten fra kl. 23.00 til 06.00 med start

mandag 14. oktober 2019 kl. 23.00. 

I spyleperioden kan vannets kvalitet være redusert pga. innhold av humus og partikler i vannet, i tillegg til varierende trykk. Luft vil også kunne forekomme. 

Abonnentene anmodes om å ikke bruke vann i tidsrommet spylingen foregår. Dette for å få minst mulig urenheter ut i stikkledningene. 

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndighet og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelte abonnement viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre i perioden spylingen pågår.  

Ved behov for å gi ytterlig informasjon vil vannverket holde informasjonen på www.aarnesvann.no oppdatert.