Vannlekkasje på Hagenfeltet

Lekkasjen er nå reparert og vannet påsatt igjen.  Veien forblir sperret et par dager til grunnen har fått tørket mere opp.  Rønningen kommer tilbake og gjør veien kjørbar igjen.  Asfaltering blir foretatt på forsommeren.

Oppdatert kl. 14.30 - 18. mars 2019


Det er påvist en mindre vannlekkasje inne på Hagenfeltet. Denne er nå under reparasjon. Vi antar at vi har vanntrykket tilbake innen kl. 12. Beklageligvis er det ikke blitt sendt ut varsel til de berørte som mister vannet under reparasjonen.

Det kan forekomme noe luft og urenheter i vannet når det er tilbake. Anbefaler å la det stå å renne noen minutter i den kranen som er nærmest vanninntaket på huset.