Manglende trykk og misfarget vann på Neskollen (20.06.19, kl. 04:15)

Vi opplever ustabilitet i styringssystemet for Neskollen høydebasseng for andre natt på rad. Vi er på saken. Under retting vil vi kunne måtte ta trykket i korte perioder for å få resatt stasjonen. Etter retting vil det kunne forekomme luft og misfarget vann i kranene hos abonnenter øverst på Neskollen. De som opplever dette bes om å skru opp vannkraner, og la vannet renne til det blir blankt igjen.  

Vi beklager situasjonen, og jobber sammen med leverandøren av styringssystemet for å finne den bakenforliggende feilen.

___________________________________________

20.06.19 - kl: 06:00

Stasjonen er nå oppe og går, men er fortsatt noe ustabil. PLS vil bli byttet i løpet av dagen. Ved opplevd feil på trykket i Neskollen bes dere kontakte oss snarest på 63909080, iom. at alarmsystemet vårt ikke er helt stabilt før vi har fått skiftet PLS.