Lekkasje ved Rotnes

Det er meldt om en lekkasje mellom Rotnes og Korsmokrysset. Vi jobber for å avgrense området med dårlig trykk, og vil sende ut melding til de som vil bli berørt frem til at lekkasjen er reparert. Denne saken vil bli oppdatert så snart vi har noe mer å melde. Det må påregnes luft og misfarget vann i forbindelse med lekkasjen.

På grunn av et komplisert brudd på vannledningen, vil det ta noe lengre tid å reparere vannlekkasjen en det vi hadde håpet på.  Vannverket håper at vi kan sette på vannet igjen ved 14 - 15 tiden.

Lekkasjen er nå reparert, og vannverket setter nå på vannet igjen.  På grunn av en lang hovedledning, vil det være en del luft og misfarget vann i ledningen.  Se tips under Nyttig å vite om hva som bør gjøres når man får luft og misfarget vann.

Oppdatert 14.00