Mulig vannlekkasje på Auli

Vannverket har mistanke om en mulig vannlekkasje på Auli.

Vi er ute og leter i område Furuvegen, Granvegen og hele Tandbergvegen.

For å finne ut hvor lekkasjen er, er vi nødt til å stenge/åpne hovedkraner i nevnte område.

Abonnenter som blir berørt kan oppleve luft og urenheter (humus) i vannet.

Vannverket håper at vi kan få lokalisert vannlekkasjen, og reparert denne så raskt som mulig.