Godt forberedt til ny sommer

2018-sommeren var spesiell. Vi opplevde en tørke vi ikke har sett tidligere i våre trakter, og det var mye usikkerhet rundt om vi hadde tilstrekkelig med vann. Nå er vi på vei inn i neste sommer, og kan se tilbake på 2018-sommeren med litt roligere puls. Vi hadde en lavere vannstand i Dragsjøen enn det som noen gang var målt, men vi var fortsatt godt over laveste regulerte vannstand.

Mange har i media vært ute og sagt at vi tåler én slik sommer, men hva om vi får to på rad?

Dragsjøen er nå tilbake i overløp, og vi har godt med tilsig fra nedslagsfeltet rundt. Det gjør at vi faktiske er klare for en ny 2018-sommer når som helt. Så selv om mye av vannbransjen kjente på panikken i fjor, kan vi heller justere oss til at 2018-sommeren var svært lærerik  for vannbransjen, og en vekker for hele det norske folk - fra Storting til hageeier. Vann er en sårbar ressurs som vi alle er helt avhengige av. Den må forvaltes med omhu, og ikke noe vi til en hver tid kan ta for gitt. Men selv om det betyr at vannverkene i perioder må regulere vannforbruket strengere enn normalt, så har vi likevel en veldig robust vannproduksjon i Norge vi skal være stolte av.  Årnes Vannverk ønsker herved nye varme somre velkomne, og vi skal gjøre vårt ytterste for alltid å sikre en god og trygg vannproduksjon for våre eiere/abonnenter. 

DJI_0118.jpg

Vannlekkasje på Hagenfeltet

Lekkasjen er nå reparert og vannet påsatt igjen.  Veien forblir sperret et par dager til grunnen har fått tørket mere opp.  Rønningen kommer tilbake og gjør veien kjørbar igjen.  Asfaltering blir foretatt på forsommeren.

Oppdatert kl. 14.30 - 18. mars 2019


Det er påvist en mindre vannlekkasje inne på Hagenfeltet. Denne er nå under reparasjon. Vi antar at vi har vanntrykket tilbake innen kl. 12. Beklageligvis er det ikke blitt sendt ut varsel til de berørte som mister vannet under reparasjonen.

Det kan forekomme noe luft og urenheter i vannet når det er tilbake. Anbefaler å la det stå å renne noen minutter i den kranen som er nærmest vanninntaket på huset.


Mulig vannlekkasje på Auli

Vannverket har mistanke om en mulig vannlekkasje på Auli.

Vi er ute og leter i område Furuvegen, Granvegen og hele Tandbergvegen.

For å finne ut hvor lekkasjen er, er vi nødt til å stenge/åpne hovedkraner i nevnte område.

Abonnenter som blir berørt kan oppleve luft og urenheter (humus) i vannet.

Vannverket håper at vi kan få lokalisert vannlekkasjen, og reparert denne så raskt som mulig.