Vannforbruk ved vanning av plen med spreder

Gjennomsnittlig bruker vi i Norge 138 liter vann pr. person pr. døgn. Dette går med til egen hygiene, mat/drikke, klesvask og alt annet forbruk. En vannspreder bruker mellom 1000 liter og 1500 liter pr. time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn.  Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har denne ene vannsprederen brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid. Om vi leker litt videre med tallene, så ser vi da at 10 vannspredere som alle står på døgnet rundt bruker en vannmengde som tilsvarer 2400 personer - dvs. at vi pr. 10 vannspredere får et økt daglig forbruk som tilsvarer hele forbruket på f.eks. Aulifeltet.

Dette er noe av grunnen til at det er nesten umulig å dimensjonere et vannverk for å kunne takle en utstrakt bruk av vannspredere i en varmeperiode.

Vi oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk - det er en grunn til at vi unntaksvis må gå ut med vanningsrestriksjoner. Vennligst vis forståelse for dette, og gjør ditt til at vi forvalter vannet som den livsviktige ressursen det er.

Dårlig vanntrykk?

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på den private delen av ledningsnettet som går fra vår hovedledning og inn til huset (stikkledningen).

Dere kan for sikkerhets skyld spørre oss om det er problemer med vanntrykket i området der dere bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, må dere lete etter mulige årsaker i eget distribusjonssystem.

Årsaken kan for eksempel være lekkasje på, eller gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Vi har også vært bort i gamle stoppekraner som har grodd igjen innvendig. Vi vil i slike tilfeller be dere om å kontakte rørlegger for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler. Siler finnes i reduksjonsventil, vannmåler, blandebatterier og også i innløpet på de fleste vaskemaskiner. Disse silene må jevnlig åpnes og renses, for å opprettholde et godt vanntrykk.

Ansvarsfordelingen mellom Årnes Vannverk og abonnentene finner dere i vedtektene våre. Forenklet sagt er det på eneboliger tomtegrensen som markerer skillet. Dvs. det utenfor tomtegrensen har vi ansvaret for, mens dere er ansvarlig for vannledninger, stoppekraner og utstyr på egen tomt. Ved andre boligtyper, og for flere detaljer- se vedtektene.

 

Misfarget vann i kranene?

Ved alle vannverk kan abonnentene til tider oppleve å få farget vann i kranene. Vannet er likevel bakteriologisk trygt, men ikke spesielt brukervennlig. 

Årsaker til misfarget vann

  • Brå økning i vannhastigheten i hovedledning eller stikkledning, som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort forbruk/tapping. 
  • Egen stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom på grunn av ferie.
  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett.
  • Innvendig belegg i hovedlegninger kan løsne og finne veien inn i en stikkledning uten en påviselig årsak. 

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne helt, 2 - 3 stk. kaldtvannskraner og la det stå å renne i 10 - 20 minutter, slik at inntaksledningen blir spylt ren.  Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår. 

Vannet som produseres ved Dragsjøen Vannbehandlingsanlegg er av høy kvalitet og oppfyller myndighetenes krav til godt drikkevann. 

SMS-varsel i forbindelse med vannavstengninger i ditt område

Tjenesten fungerer slik at alle registrerte telefonnummer innenfor utvalgt område får SMS eller talemelding. 

Mobiltelefoner som ikke er registrert på egen bostedsadresse vil ikke få varsel. Dette gjelder typisk de som har mobiltelefon gjennom jobben, eller lignende. Manuell registrering i databasen må da gjøres av abonnenten. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på: http://cdm.ums.no

MERK: Det er en fordel at flere i samme husstand blir varslet dersom vannet blir borte. Informer gjerne barna i familien om dette, slik at de ikke blir urolige om det kommer en melding fra oss.

 

Søknadsregler for bygg (garasjer) under 50 m2 og 4 meters høyde

Slike bygg er ikke lengre søknadspliktige i henhold til nye forskrifter fra 1. juli 2015.

Dette medfører at tiltakshaver/byggherre har alt ansvar for at byggeprosjektet er i samsvar med relevante regler, bl.a.:
    - Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann/avløpsledninger, strømkabler, telekabler, 
      fiberkabler og kabel for kabel-tv.

Årnes Vannverk SA minner sine kunder/eiere om at byggeavstand til vannledninger er 4 meter.

Tiltakshaver som er eier av eiendom innenfor Årnes Vannverks forsyningsområde har således plikt til å undersøke om et eventuelt byggeprosjekt på eiendommen kan komme i konflikt med ovennevnte krav til avstand mellom hovedvannledning og bygg. 

Ta kontakt med oss om du trenger info om hvor vannledningene ligger i forhold til din tomt.