Misfarget vann i kranene?

Ved alle vannverk kan abonnentene til tider oppleve å få farget vann i kranene. Vannet er likevel bakteriologisk trygt, men ikke spesielt brukervennlig. 

Årsaker til misfarget vann

  • Brå økning i vannhastigheten i hovedledning eller stikkledning, som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort forbruk/tapping. 
  • Egen stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom på grunn av ferie.
  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett.
  • Innvendig belegg i hovedlegninger kan løsne og finne veien inn i en stikkledning uten en påviselig årsak. 

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne helt, 2 - 3 stk. kaldtvannskraner og la det stå å renne i 10 - 20 minutter, slik at inntaksledningen blir spylt ren.  Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår. 

Vannet som produseres ved Dragsjøen Vannbehandlingsanlegg er av høy kvalitet og oppfyller alle myndigheters krav til godt drikkevann. 

SMS-varsel i forbindelse med vannavstengninger i ditt område

Tjenesten fungerer slik at alle registrerte telefonnummer innenfor utvalgt område får SMS eller talemelding. 

Mobiltelefoner som ikke er registrert på egen bostedsadresse vil ikke få varsel. Dette gjelder typisk de som har mobiltelefon gjennom jobben, eller lignende. Manuell registrering i databasen må da gjøres av abonnenten. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på: http://cdm.ums.no

MERK: Det er en fordel at flere i samme husstand blir varslet dersom vannet blir borte. Informer gjerne barna i familien om dette, slik at de ikke blir urolige om det kommer en melding fra oss.

 

Søknadsregler for bygg (garasjer) under 50 m2 og 4 meters høyde

Slike bygg er ikke lengre søknadspliktige i henhold til nye forskrifter fra 1. juli 2015.

Dette medfører at tiltakshaver/byggherre har alt ansvar for at byggeprosjektet er i samsvar med relevante regler, bl.a.:
    - Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann/avløpsledninger, strømkabler, telekabler, 
      fiberkabler og kabel for kabel-tv.

Årnes Vannverk SA minner sine kunder/eiere om at byggeavstand til vannledninger er 4 meter.

Tiltakshaver som er eier av eiendom innenfor Årnes Vannverks forsyningsområde har således plikt til å undersøke om et eventuelt byggeprosjekt på eiendommen kan komme i konflikt med ovennevnte krav til avstand mellom hovedvannledning og bygg. 

Ta kontakt med oss om du trenger info om hvor vannledningene ligger i forhold til din tomt.