Dårlig vanntrykk?

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på den private delen av ledningsnettet som går fra vår hovedledning og inn til huset (stikkledningen).

Dere kan for sikkerhets skyld spørre oss om det er problemer med vanntrykket i området der dere bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, må dere lete etter mulige årsaker i eget distribusjonssystem.

Årsaken kan for eksempel være lekkasje på, eller gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Vi har også vært bort i gamle stoppekraner som har grodd igjen innvendig. Vi vil i slike tilfeller be dere om å kontakte rørlegger for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler. Siler finnes i reduksjonsventil, vannmåler, blandebatterier og også i innløpet på de fleste vaskemaskiner. Disse silene må jevnlig åpnes og renses, for å opprettholde et godt vanntrykk.

Ansvarsfordelingen mellom Årnes Vannverk og abonnentene finner dere i vedtektene våre. Forenklet sagt er det på eneboliger tomtegrensen som markerer skillet. Dvs. det utenfor tomtegrensen har vi ansvaret for, mens dere er ansvarlig for vannledninger, stoppekraner og utstyr på egen tomt. Ved andre boligtyper, og for flere detaljer- se vedtektene.