Vannforbruk ved vanning av plen med spreder

Gjennomsnittlig bruker vi i Norge 138 liter vann pr. person pr. døgn. Dette går med til egen hygiene, mat/drikke, klesvask og alt annet forbruk. En vannspreder bruker mellom 1000 liter og 1500 liter pr. time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn.  Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har denne ene vannsprederen brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid. Om vi leker litt videre med tallene, så ser vi da at 10 vannspredere som alle står på døgnet rundt bruker en vannmengde som tilsvarer 2400 personer - dvs. at vi pr. 10 vannspredere får et økt daglig forbruk som tilsvarer hele forbruket på f.eks. Aulifeltet.

Dette er noe av grunnen til at det er nesten umulig å dimensjonere et vannverk for å kunne takle en utstrakt bruk av vannspredere i en varmeperiode.

Vi oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk - det er en grunn til at vi unntaksvis må gå ut med vanningsrestriksjoner. Vennligst vis forståelse for dette, og gjør ditt til at vi forvalter vannet som den livsviktige ressursen det er.