Skip to main content Skip to footer

Brunt vann på Neskollen

I forbindelse med at Nes kommunale vannverk har en lekkasje i sitt forsyningsområde, leverer vi vann via Hvam og Neskollen.

Dette har medført større hastighet på vannet i vårt nett, noe som har forårsaket noe farge på vannet i dette området. Vi beklager ulempene dette medfører. Misfargen vil etter hvert forsvinne. Drikkevannet er trygt å benytte.