Skip to main content Skip to footer

Ofte stilte spørsmål

I gitte tilfeller blir det sendt ut kokevarsel til abonnenter som er tilknyttet drikkevannsforsyningen. Dette kan dreie seg om enkelt abonnenter , avgrensede områder eller samtlige i drikkevannsforsyningen.

Kokevarsel for drikkevannet fra Årnes Vannverk vil først og fremst bli sendt ut som SMS til våre abonnenter. Ved varsling benytter vi de telefonnummeret som er registrert hos oss + de nummere som er registrert hos 1881 innenfor det geografiske området det skal varsles for. Det oppfordres om at samtlige abonnenter har registret rett telefonnummer tilknyttet sitt abonnement hos oss.

Ved kokevarsel oppfordre vi alle våre abonnenter om å følge rådene som er gitt fra FHI (Folkehelseinstituttet) om koking av drikkevann, og bruken av kokt og ukokt vann.

Råd fra FHI om koking av drikkevann.

I perioden med kokevarsel av drikkevannet vil vi oppdatere våre hjemmesider under “Nyheter” med ny informasjon fortløpende i prosessen.

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på den private delen av ledningsnettet som går fra vår hovedledning og inn til huset (stikkledningen).

Dere kan for sikkerhets skyld spørre oss om det er problemer med vanntrykket i området der dere bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, må dere lete etter mulige årsaker i eget distribusjonssystem.

Årsaken kan for eksempel være lekkasje på, eller gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Vi har også vært bort i gamle stoppekraner som har grodd igjen innvendig. Vi vil i slike tilfeller be dere om å kontakte rørlegger for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler. Siler finnes i reduksjonsventil, vannmåler, blandebatterier og også i innløpet på de fleste vaskemaskiner. Disse silene må jevnlig åpnes og renses, for å opprettholde et godt vanntrykk.

Ansvarsfordelingen mellom Årnes Vannverk og abonnentene finner dere i vedtektene våre. Forenklet sagt er det på eneboliger tomtegrensen som markerer skillet. Dvs. det utenfor tomtegrensen har vi ansvaret for, mens dere er ansvarlig for vannledninger, stoppekraner og utstyr på egen tomt. Ved andre boligtyper, og for flere detaljer- se vedtektene.

Ved alle vannverk kan abonnentene til tider oppleve å få farget vann i kranene. Vannet er likevel bakteriologisk trygt, men ikke spesielt brukervennlig. 

Årsaker til misfarget vann

  • Brå økning i vannhastigheten i hovedledning eller stikkledning, som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort forbruk/tapping. 

  • Egen stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom på grunn av ferie.

  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett.

  • Innvendig belegg i hovedlegninger kan løsne og finne veien inn i en stikkledning uten en påviselig årsak. 

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne helt, 2 - 3 stk. kaldtvannskraner og la det stå å renne i 10 - 20 minutter, slik at inntaksledningen blir spylt ren.  Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår.

Belegg som løsner kan legge seg i siler og reduksjonsventiler. Det anbefales derfor at sil i reduksjonsventil og siler i tappehoder rengjøres når vannet igjen er klart.

Vannet som produseres ved Dragsjøen Vannbehandlingsanlegg er av høy kvalitet og oppfyller myndighetenes krav til godt drikkevann. 

Tjenesten fungerer slik at alle registrerte telefonnummer innenfor utvalgt område får SMS eller talemelding. 

Mobiltelefoner som ikke er registrert på egen bostedsadresse vil ikke få varsel. Dette gjelder typisk de som har mobiltelefon gjennom jobben, eller lignende. Manuell registrering i databasen må da gjøres av abonnenten. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på: https://www.varslemeg.no

MERK: Det er en fordel at flere i samme husstand blir varslet dersom vannet blir borte. Informer gjerne barna i familien om dette, slik at de ikke blir urolige om det kommer en melding fra oss.

Slike bygg er ikke lengre søknadspliktige i henhold til nye forskrifter fra 1. juli 2015.

Dette medfører at tiltakshaver/byggherre har alt ansvar for at byggeprosjektet er i samsvar med relevante regler, bl.a.:
    - Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann/avløpsledninger, strømkabler, telekabler, 
      fiberkabler og kabel for kabel-tv.

Årnes Vannverk SA minner sine kunder/eiere om at byggeavstand til vannledninger er 4 meter.

Tiltakshaver som er eier av eiendom innenfor Årnes Vannverks forsyningsområde har således plikt til å undersøke om et eventuelt byggeprosjekt på eiendommen kan komme i konflikt med ovennevnte krav til avstand mellom hovedvannledning og bygg. 

Ta kontakt med oss om du trenger info om hvor vannledningene ligger i forhold til din tomt.

For å få opprettet e-faktura for vannavgiften i nettbanken, må kundenummeret benyttes som referanse.

Kundenummeret står øverst på høyre side på papirfakturaen.