Skip to main content Skip to footer

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes?

I gitte tilfeller blir det sendt ut kokevarsel til abonnenter som er tilknyttet drikkevannsforsyningen. Dette kan dreie seg om enkelt abonnenter , avgrensede områder eller samtlige i drikkevannsforsyningen.

Kokevarsel for drikkevannet fra Årnes Vannverk vil først og fremst bli sendt ut som SMS til våre abonnenter. Ved varsling benytter vi de telefonnummeret som er registrert hos oss + de nummere som er registrert hos 1881 innenfor det geografiske området det skal varsles for. Det oppfordres om at samtlige abonnenter har registret rett telefonnummer tilknyttet sitt abonnement hos oss.

Ved kokevarsel oppfordre vi alle våre abonnenter om å følge rådene som er gitt fra FHI (Folkehelseinstituttet) om koking av drikkevann, og bruken av kokt og ukokt vann.

Råd fra FHI om koking av drikkevann.

I perioden med kokevarsel av drikkevannet vil vi oppdatere våre hjemmesider under “Nyheter” med ny informasjon fortløpende i prosessen.

Vannforbruk ved vanning av plen med spreder

Gjennomsnittlig bruker vi i Norge 138 liter vann pr. person pr. døgn. Dette går med til egen hygiene, mat/drikke, klesvask og alt annet forbruk. En vannspreder bruker mellom 1000 liter og 1500 liter pr. time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn.  Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har denne ene vannsprederen brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid. Om vi leker litt videre med tallene, så ser vi da at 10 vannspredere som alle står på døgnet rundt bruker en vannmengde som tilsvarer 2400 personer - dvs. at vi pr. 10 vannspredere får et økt daglig forbruk som tilsvarer hele forbruket på f.eks. Aulifeltet.

Dette er noe av grunnen til at det er nesten umulig å dimensjonere et vannverk for å kunne takle en utstrakt bruk av vannspredere i en varmeperiode.

Vi oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk - det er en grunn til at vi unntaksvis må gå ut med vanningsrestriksjoner. Vennligst vis forståelse for dette, og gjør ditt til at vi forvalter vannet som den livsviktige ressursen det er.

Dårlig vanntrykk?

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på den private delen av ledningsnettet som går fra vår hovedledning og inn til huset (stikkledningen).

Dere kan for sikkerhets skyld spørre oss om det er problemer med vanntrykket i området der dere bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, må dere lete etter mulige årsaker i eget distribusjonssystem.

Årsaken kan for eksempel være lekkasje på, eller gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Vi har også vært bort i gamle stoppekraner som har grodd igjen innvendig. Vi vil i slike tilfeller be dere om å kontakte rørlegger for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler. Siler finnes i reduksjonsventil, vannmåler, blandebatterier og også i innløpet på de fleste vaskemaskiner. Disse silene må jevnlig åpnes og renses, for å opprettholde et godt vanntrykk.

Ansvarsfordelingen mellom Årnes Vannverk og abonnentene finner dere i vedtektene våre. Forenklet sagt er det på eneboliger tomtegrensen som markerer skillet. Dvs. det utenfor tomtegrensen har vi ansvaret for, mens dere er ansvarlig for vannledninger, stoppekraner og utstyr på egen tomt. Ved andre boligtyper, og for flere detaljer- se vedtektene.

Misfarget vann i kranene?

Ved alle vannverk kan abonnentene til tider oppleve å få farget vann i kranene. Vannet er likevel bakteriologisk trygt, men ikke spesielt brukervennlig. 

Årsaker til misfarget vann

  • Brå økning i vannhastigheten i hovedledning eller stikkledning, som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort forbruk/tapping. 

  • Egen stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom på grunn av ferie.

  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett.

  • Innvendig belegg i hovedlegninger kan løsne og finne veien inn i en stikkledning uten en påviselig årsak. 

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne helt, 2 - 3 stk. kaldtvannskraner og la det stå å renne i 10 - 20 minutter, slik at inntaksledningen blir spylt ren.  Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår.

Belegg som løsner kan legge seg i siler og reduksjonsventiler. Det anbefales derfor at sil i reduksjonsventil og siler i tappehoder rengjøres når vannet igjen er klart.

Vannet som produseres ved Dragsjøen Vannbehandlingsanlegg er av høy kvalitet og oppfyller myndighetenes krav til godt drikkevann. 

SMS-varsel i forbindelse med vannavstengninger i ditt område

Tjenesten fungerer slik at alle registrerte telefonnummer innenfor utvalgt område får SMS eller talemelding. 

Mobiltelefoner som ikke er registrert på egen bostedsadresse vil ikke få varsel. Dette gjelder typisk de som har mobiltelefon gjennom jobben, eller lignende. Manuell registrering i databasen må da gjøres av abonnenten. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på: https://www.varslemeg.no

MERK: Det er en fordel at flere i samme husstand blir varslet dersom vannet blir borte. Informer gjerne barna i familien om dette, slik at de ikke blir urolige om det kommer en melding fra oss.