Skip to main content Skip to footer

Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt onsdag 24. april 2024, kl 19:00 på Dragsjøhytta. 

Vanlige årsmøtesaker i henhold til lagets vedtekt.
Saker som ønskes behandlet må være kommet til styret innen onsdag 10. april 2024.
Påmelding til årsmøtet til post@aarnesvann.no
Dokumenter legges ut på vannverkets kontor v/ vannbehandlingsanlegget Dragsjøen og på vår hjemmeside www.aarnesvann.no fra 19. april 2024.