Skip to main content Skip to footer

Varsling om rengjøring av hovedvannledninger/spyling

Hvorfor?

For å sikre best mulig drikkevannskvalitet, forhindre begroing i ledningsnettet og forebygge perioder med misfarget vann, må vi av og til rengjøre ledningsnettet. Vi rengjør og spyler vannledningsnettet jevnlig for å få best mulig kvalitet på drikkevannet.

Hva skjer under en spyling?

Ved spyling åpner vi ventiler i vannkummer i perioder fra ca. 30 minutter til ca. 1 time, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av rørveggen. Dette vannet må da spyles ut, og vi spyler til vannet er blitt klart.

Gode råd

For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar/bøtte til reservevann for toalettsisterne.

  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen pågår.

  • Hvis det er tappet vann hos deg i spyleperioden, og farget vann og luft har kommet inn i ledningen din. Kan eventuell kaldtvannskran, så nær stoppekran som mulig, åpnes for utspyling. Tapp til det kommer klart vann i krana igjen. Normalt tar dette fra 5 – 10 minutter.

  • Regelmessig bør man også rengjøre sil på innvendige tappekraner, i vannmåler og i reduksjonsventil. Og dette kan jo være en anledning til å utføre dette. (da dette er et servicepunkt som er huseiers ansvar)

  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

Varsling

I hovedsak vil spylingen foregå på dagtid, og de berørte huseierne vil bli varslet på forhånd via SMS-melding om hvilket område vi holder på med.

Vi vil ikke spyle ledninger som berører skoler, barnehager og andre sårbare abonnenter i åpningstiden.