Skip to main content Skip to footer

Vedtekter og retningslinjer

Årnes Vannverk SA sine vedtekter og retningslinjer beskriver de regler som gjelder i området der vannverket har forsyningsplikt.

Her finner man også beskrevet grensesnittene mellom vannverkets ansvar og den enkelte andelseiers ansvar. 

Gjeldende vedtekter og retningslinjer: