Skip to main content Skip to footer

Visjon og verdier

Våre verdier

Ansvarlig

 • Vi følger lover og regler

 • Vi møter alle med respekt, erfaring og trygghet

 • Vi er pliktoppfyllende, tilgjengelige og stiller alltid opp

 • Vi holder det vi lover

 • Vi driver effektivt, og har god økonomistyring

Stolt

 • Vi leverer verdens viktigste næringsmiddel

 • Vi har lange tradisjoner, høy trivsel og strålende fremtidsutsikter

 • Vi er engasjert, og gjør en skikkelig jobb

Offensiv

 • Vi er i forkant av framtidige utfordringer

 • Vi deltar aktivt i utviklingen av framtidig vannforsyning

Raus

 • Vi er hjelpsomme, imøtekommende og fleksible

 • Vi møter alle med toleranse og romslighet