Skip to main content Skip to footer

Vannkvalitet

Tabellen under viser typiske verdier som blir forespurt etter.

Parameter Dragsjøen Typiske verdier Benevning
pH 6,5 7 – 7,5  
Farge 130 Ca 4 mg Pt/L
Hardhet   2,1 – 4,9 (bløtt vann) dH
Aluminium 380 150 mg/l