Skip to main content Skip to footer

Misfarget vann

Vannverket hadde på søndag formiddag, 22.10.23, forstyrrelser i forbindelse med renseprosessen av drikkevannet vårt. Dette medført noe misfarget vann og vi tilsatte svakklorering av vannet.

Derfor kan våre abonnenter oppleve misfarget vann og litt klorsmak på vannet. Klortilsetning i drikkevann er godkjent av Mattilsynet. Misfargen og klorsmaken vil etter hvert forsvinne. Drikkevannet er trygt å benytte.