Skip to main content Skip to footer

Spar på vannet!

Årnes Vannverk SA registrerer at vannforbruket generelt har steget betraktelig de siste dagene. Vi ber om at alle er bevisste på eget vannforbruk for å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, vann til vedlikehold, rengjøring av hovedledninger samt tilstrekkelig vanntrykk til alle. Det sparer miljøet, sikrer vann til alle og bidrar til at vi ikke trenger å iverksette ytterligere tiltak.

Dersom vi ikke sammen klarer å redusere vannforbruket ganske raskt, vil restriksjoner vurderes.