Skip to main content Skip to footer

Lekkasje på hovedvannledning Haga /ved Nybergvegen

Det har oppstått en vannlekkasje på en hovedledning i Øvre Hagaveg. Lekkasjen vil bli reparert i løpet av dagen i dag, lørdag 16. desember 2023.

Vannet til de berørte beboerne vil bli avstengt mens reparasjonen pågår. Luft og misfarget vann må påregnes når vannet er tilbake igjen. (se vår hjemmeside under ‘’Misfarget vann i kranene’’)


Trafikken fobi reparasjonsstedet vil bli lysregulert.