Skip to main content Skip to footer

Lekkasje ved Skreksrudvegen

Vi har fått melding om dårlig vanntrykk i området Skreksrudvegen og Berget og det foregår nå lekkasjesøk.En evt. lekkasje vil bli utbedret så snart den er lokalisert. Saken oppdateres når vi har ny informasjon.

28.06.24 - kl. 15:30

Lekkasje lokalisert og utbedring planlegges. Hustander i Sletnervegen og Berget vil bli uten vann en periode når utbedring blir igangsatt. Nye oppdateringer følger etterhvert som vi arbeider videre.

28.06.24 - kl. 19:30

Lekkasjen er reparert og vi er nå tilbake i normal drift. Vi gjør oppmerksomme på at det i en periode vil være mulighet for misfarget vann og at dette vil forsvinne etterhvert.