Skip to main content Skip to footer

Vanngebyr gjeldende fra 1. juli 2023

Den generelle prisstigningen i samfunnet har resultert i at Årnes Vannverk har fått økte utgifter i forbindelse med driften av vannverket.

Innkjøp av rør og andre driftsmidler har hatt en betydelig prisøkning dette året. I tillegg har NVE kommet med krav om utbedring av dammen ved Dragsjøen. Se Raumnes nettutgave 13.09.2023. Utbedringen av dammen er planlagt utført i 2024-2025. Dette vil påføre vannverket en kostnad som må finansieres. Årnes Vannverk har på årsmøte i april i år, vedtatt å øke prisene med gjennomsnitt ca. 18%